มหิดล รับมอบเงินจากการจัดกิจกรรม “Salaya Green Fest.”

วันที่ 14 ธันวาคม 2553 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม “Salaya Green Fest. @ Mahidol University: งานสัปดาห์ไม้ดอกไม้ประดับและตลาดนัดสินค้าเพื่อสุขภาพ” ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2553 โดย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 131,392.50 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป

--------------------------------------------------------------------------------------