สืบสานตำนานสังคมศาสตร์ฯ 41 ปี บนวิถีศาลายา

วันที่ 14 ธันวาคม 2553 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน “สืบสานตำนานสังคม 41 ปี บนวิถีศาลายา“ มหกรรมสินค้า OTOP ของขวัญ ของฝาก อาหารอร่อย ณ ลานมหิดล (ตลอดแนวทางเดิน) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

“มหกรรมสินค้า OTOP ของขวัญ ของฝาก อาหารอร่อย” สืบสานตำนานสังคม 41 ปี บนวิถีศาลายา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2553 โดย คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และเครือข่าย OTOP ภาคกลาง เพื่อสร้างโอกาสและให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับจังหวัดและทั่วประเทศมาจำหน่ายและเผยแพร่สู่สาธารณชน เป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและสมาชิก อีกทั้งยังทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสซื้อสินค้า OTOP ในราคายุติธรรม จากผู้ผลิตในจังหวัดนครปฐม และจากทุกภาคทั่วประเทศ อีกทั้งยังตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ภายในงานมีผู้ผลิตสินค้า OTOP ของจังหวัดนครปฐม และจากทุกภาคทั่วประเทศ กว่า 150 บูท ประกอบด้วย อาหาร เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ของแต่งบ้าน ของใช้ภายในบ้าน และมีการแสดง การประกวดร้องเพลงจากนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

 

--------------------------------------------------------------------------------------