นักศึกษาแขนงการประพันธ์ดนตรี รับรางวัลจากการประกวดรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 2553 (Thai Young Artist Award 2010)

วันที่ 14 ธันวาคม 2553 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า รศ. ดร. สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดศิลปะเพื่อเยาวชนไทย สาขาการประพันธ์ดนตรี จากเวทีการประกวด Young Thai Artist Award 2010 ที่จัดขึ้น โดยมูลนิธิซีเมนต์ไทยและสถาบันการศึกษาด้านศิลปะชั้นนำของประเทศ

ในงานนี้มีนักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล แขนงการประพันธ์และทฤษฎีดนตรีได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากการแต่งเพลงยอพระพายและยุคันตวาต สำหรับสตริงควอเต็ท ประกอบด้วย 2 ท่อนเพื่อสรรเสริญลมและแสดงถึงลมล้างโลก เป็นเพลงที่มีความเร็วสูง เทคนิคการเล่นยากซับซ้อน สื่อได้ถึงทุกอารมณ์โดย นายมรกต เชิดชูงาม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล และ รางวัลดีเด่น จากการแต่งเพลงทางคู่ขนาน กาลสมัย แนวความคิดบทเพลงของเขาคือการผสมผสานวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกเข้าไว้ด้วยกันในยุคสมัยของรัชกาลที่ 5 ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเสียงฆ้อง โดย นายพลัฏฐ์ ศาติธรรมาพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล

การประกวด Young Thai Artist Award 2010 เป็นอีกหนึ่งเวทีที่นักศึกษาผู้เข้าแข่งขันจะต้องประชันผลงานกับเยาวชนจากทั่วประเทศ โดยมี ดร. James Ogburn, ดร. จิรเดช เสตะพันธุ, ดร. อโณทัย นิติพน, ดร. ชัยพฤกษ์ เมฆรา และ อาจารย์สุรัตน์ เขมาลีลากุล ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ 

--------------------------------------------------------------------------------------