มหิดลเกมส์ 54

17 ธันวาคม 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 “มหิดลเกมส์ 54” โดยมี ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยผู้บริหาร นักกีฬา และบุคลากรของคณะ และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมาร่วมเดินพาเหรด ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

“มหิดลเกมส์ 54” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2553 – 2 มีนาคม 2554 ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ อาทิ ฟุตบอล, ฟุตซอล, กรีฑา, กอล์ฟ, ว่ายน้ำ, ครอสเวิร์ด เป็นต้น โดยบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถแจ้งต่อผู้ประสานงานแต่ละประเภทกีฬาของหน่วยงานต้นสังกัด หรือ ฝ่ายประสานงานกลาง นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล กองทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2849-6292 หรือ i+49-6292

 

--------------------------------------------------------------------------------------