“พบเพื่อนเก่า เล่าความหลัง” สีสันจากงาน MU Blue night

วันที่ 18 ธันวาคม 2553 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานคืนสู่เหย้า “มหิดลสัมพันธ์ 53 : MU Blue Night” ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกรุ่น ทุกคณะ ทุกสถาบัน ทุกวิทยาลัย ได้พบปะสังสรรค์ ย้อนรำลึกถึงความหลัง ก่อให้เกิดการกระชับความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับศิษย์เก่าผู้ร่วมงาน จากนั้น ศ.คลินิกพิเศษนายแพทย์เสรี ตู้จินดา นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเปิดงาน MU Blue night

MU Blue night เป็นกิจกรรมที่ทำให้ศิษย์เก่าหลายท่านได้มีโอกาสชื่นชมบริเวณรอบมหาวิทยาลัยโดยนั่งรถรางชมภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายในงานมีวงดนตรีขับกล่อมเสียงเพลง สร้างบรรยากาศอันอบอุ่นให้กับผู้มาร่วมงาน โดย วง Mahidol University Pops Orchestra ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดล จากนั้น นำเสนอวีดิทัศน์ ชุด “ภูมิใจมหิดล” และไฮท์ไลน์สำคัญในงานนี้คือ ศิษย์เก่าที่มาในงานนี้ได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย ชมการแสดงภายในงาน และร่วมร้องเพลง “เทิดพระนามมหิดล” เสียงก้องทั่วบริเวณงาน

 

--------------------------------------------------------------------------------------