มหิดล แถลงข่าวระดมทุน จัดงาน USAKANE HARMONY: Night for the Music Museum Founders

วันที่ 29 ธันวาคม 2553 รองศาสตราจารย์สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ พร้อมด้วย นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานคณะกรรรมการจัดงาน USAKANE HARMONY: Night for The Music Museum Founders แถลงข่าวการจัดแสดงดนตรีในงานกาลาดินเนอร์ “USAKANE HARMONY: Night for The Music Museum Founders” ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส

“USAKANE HARMONY: Night for The Music Museum Founders” เป็นงานลักษณะกาลาดินเนอร์ พร้อมการแสดงจากวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกประเทศไทย กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 มกราคม 2554 ณ สวนพฤกษาดุริยางค์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจัดหาทุนสร้างอาคารมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย์ (SE-AM Museum) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติศาสตร์ทางดนตรีที่สมบูรณ์และทันสมัย ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ทางดนตรีที่ใหญ่ที่สุดและเป็นแห่งแรกในภูมิภาคอุษาคเนย์ โดยจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายสมัญญาว่า “วิศิษฏศิลปิน”

 

---------------------------------------------------------------------------------------