สี่หัวใจสานสัมพันธ์สามัคคี ครั้งที่ 3

5 มกราคม 2554 รองศาสตราจารย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการกีฬา 4 สัมพันธ์ สี่หัวใจสานสัมพันธ์สามัคคี ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2553 ณ บ้านศรีตรัง

 โครงการกีฬา 4 สัมพันธ์ สี่หัวใจสานสัมพันธ์สามัคคี ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2553 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 9 มกราคม 2554 โดยมี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์เป็นเจ้าภาพ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทั้ง 4 คณะ คือ คณะกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ผ่านการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ รวมถึงการทำงานจิตอาสาแก่ชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย ได้แก่ การจัดกิจกรรมซุ้มวันเด็ก ในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล

 

---------------------------------------------------------------------------------------