นักศึกษามหิดลคว้ารางวัลชนะเลิศภาพยนตร์สั้นชุด “Drive Life” ในโครงการ “Toyota THINK! Road Safety Conceptual Short Film”

 
 

 

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ณ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน นักศึกษาแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในนามทีม Doctory ประกอบด้วยสมาชิก 4 คน ได้แก่ นางสาวฐิติภรณ์ ตวงรัตนานนท์ นายชัยลัทธ์ เมลืองนนท์ นางสาวณุวรา ภรณวลัย นางสาววรินยุพา พินิตภูวดล และนายอติวรรธน์ ถนอมชาติชัย เข้ารับ รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์สั้นชุด “Drive Life” จากการประกวดโครงการ “Toyota THINK! Road Safety Conceptual Short Film” โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร อีกทั้งยังได้ไปทัศนศึกษาด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของโตโยต้า ณ ประเทศญี่ปุ่น

การประกวดภาพยนตร์สั้นชุดนี้จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิด “น้ำใจ + วินัย = ความปลอดภัย” มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการกระตุ้นจิตสำนึกของการใช้รถใช้ถนนไปยังกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา โดยมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 302 ทีมจากทั่วประเทศ

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

----------------------------------------------------------------------------------------