ม.มหิดล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554

วันที่ 8 มกราคม 2554 รองศาสตราจารย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554 “เด็กดี มีสติรู้ เชิดชูความรับผิดชอบ” ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยมี นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวกล่าวรายงาน ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การตอบปัญหาชิงรางวัลระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การประกวดร้องเพลง การแสดงของเด็กๆและกิจกรรมการจับฉลากรางวัลพิเศษ นอกจากนี้ได้มอบทุนการศึกษาเด็กดีมีคุณธรรมจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑลจำนวน 20 ทุน

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------