นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์เสนอผลงานที่ได้รับรางวัลแก่ที่ประชุมคณบดี

 
 
 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 นายจิรวัฒน์ จิตประสูติวิทย์ นายอภิวันท์ ตรังค์ตระกูล และนายรติกร ชัยวัฒนธรรม นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ ระดับนิสิต นักศึกษา จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 นำผลงานระบบซอฟท์แวร์ควบคุมการกระตุ้นกล้ามเนื้อ คล้ายอุปกรณ์เสริมสำหรับรักษาผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้พิการ รวมถึงผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง มาเสนอแก่ที่ประชุมคณบดี ณ ห้องประชุม ศ. นพ. นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

----------------------------------------------------------------------------------------