นักศึกษา และศิษย์เก่า วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล จัดกิจกรรมช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วมสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554 โดยมีศิษย์เก่าของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษาปัจจุบันทั้ง ปริญญาตรี และ ปริญญาโท ร่วมเดินทางไปช่วยกิจกรรมครั้งนี้ โดยไปแจกสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ชาวบ้านจำนวน 300 ครัวเรือน และมอบเรือเพื่อใช้ประโยชน์จำนวน 7 ลำ โดยมอบให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่า และบริษัทต่างๆ ในการบริจาคเงิน และสิ่งของจำเป็น และสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองในการประสานงานในครั้งนี้

 

 

 

--------------------------------------------------------------