แสดงความยินดีตัวแทนวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 8
 

วันที่ 27 – 29 กันยายน 2554 นายอนิรุจน์ พันธ์จบสิงห์ นายทินกร พุทธบุตร และ นายศุภกิจ เปี่ยมสุวรรณศิริ นักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 8 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งปีนี้ประเทศไทยส่งตัวแทนพิการเข้าร่วมทั้งหมด 19 คนในการแข่งขันวิชาชีพด้านแรงงาน 18 สาขา โดย นายทินกร พุทธบุตร (พิการทางการได้ยิน) เข้าแข่งขันในสาขาวาดภาพสีน้ำ และ นายอนิรุจน์ พันธ์จบสิงห์ (พิการทางการได้ยิน) เข้าแข่งขันในสาขาเครื่องปั้นดินเผา สร้างผลงานคว้ารางวัลเหรียญทองแดงในสาขาวิชาชีพดังกล่าว

การแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 8 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2554 มีผู้พิการจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมกว่า 30 ประเทศ แข่งขันวิชาชีพด้านแรงงานกว่า 40 สาขา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการได้มีการพัฒนาฝีมือทางด้านอาชีพ ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาไปสู่ระดับสากล รวมถึงให้สังคมได้มองเห็นคุณค่า ความสามารถและให้โอกาสแก่คนพิการในการประกอบอาชีพ

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------