ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด ปี 2552

เนื้อหาทั้งหมด
 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ "ประสิทธิภาพของการฝึกการทรงตัวอย่างง่ายในผู้สูงอายุที่มีประวัติหกล้มบ่อย"

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่ รศ.ดร.ศันสนีย์ ชูแวว คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล Ramsar Wetland Conservation Awards and Evian Special Prize for 2008 ในสาขาการศึกษา เพื่อการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการแสดงดนตรี ณ ศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 12.30 - 13.30 น .

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์สุวิไล เปรมศรีรัตน์ ที่ได้รับรางวัล "Cipl Award Winner & Comit International Permanent des Linguistes" a prize for work on Engangered Language

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดหาประโยชน์จากที่ดินราชพัสดุ ต.บ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิจัยโภชนาการ รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ

หนังสือใหม่ชุดศึกษาพระอารามหลวง แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว ทางศาสนา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและศิลปกรรม สั่งซื้อได้ที่ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดให้บริการตรวจรักษานอกเวลาราช
ทุกวันเสาร์ เริ่ม 5 ม.ค. 51 เป็นต้นไป

กำหนดการจัดกิจกรรม “แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล”วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2552ณ ห้องประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

27-28 สิงหาคม 52 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr. Jerzy Leowski, Regional Advisor, Noncommunicable Diseases ผู้แทน WHO Collaborating Centre in Oral Health Education and Research เพื่อเข้าเยี่ยมชมคณะฯ

24 สิงหาคม 52 โครงการบรรยายวิชาการ “พินิจพิทยา” ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “วัฒนธรรมด้านอาหารการกินในเชิงมานุษยวิทยาและคติชนวิทยา”

20 สิงหาคม 52 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเปิดศูนย์ CVMC และ ER ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

20 สิงหาคม 52 ม.มหิดล จัดอบรม “การบริหารพัสดุตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๑”

14 สิงหาคม 52 พิธีลงนามสัญญาร่วมกับ กฟภ.ระหว่าง ม.มหิดล กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

10 สิงหาคม 52 บัตรเครดิตไทเทเนียมโรงพยาบาลรามาธิบดี ธนาคารกรุงเทพ

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ที่ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ( 7 สิงหาคม 2552 )

4-5 สิงหาคม 52 สัปดาห์วิชาการ หัวข้อ “จากกองห้องสมุด สู่... หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล”

3 สิงหาคม 2552 บริการทางทันตกรรมถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

3 สิงหาคม 2552 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน และประทานรางวัลงาน "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2552

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการประกวด Science Video Clip ในหัวข้อ "Science is the Answer !" เนื่องในโอกาสจัดงาน Open House เพื่อร่วมเฉลิมฉลองสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2552

มูลนิธิราชสุดาต้องการอาสาสมัครอ่านหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อจัดทำเป็น Electronic Book

ศิริราชสอนเลี้ยงลูกปี 2 สำหรับพ่อแม่มือใหม่ เพื่อความมั่นใจในการเลี้ยงลูกให้มีความสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดศาลายาเสวนา ครั้งที่ 1 "ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่"

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียนขอเสนอสิทธิพิเศษเรื่องห้องพักราคาพิเศษสำหรับชาวมหิดลเท่านั้น

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพล สินธุนาวา

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ ในการประกวด Develop Application Windows Mobile, และการประกวด Robocode Thailand ICT Contest 2009

 

บัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิบดี ธนาคารกรุงเทพ ยิ่งใช้ ยิ่งได้บุญ

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญผู้สนใจส่งบุตรหลานอายุ 3-6 ปี ที่มีสุขภาพปากและฟันดี เข้าร่วมประกวด หนูน้อยฟันสวย ชิงถ้วยประทานพร้อมทุนการศึกษา พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (บัดนี้ - 9 ต.ค. 52)

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ได้จัดการแสดงหุ่นสายไทย โดยคณะหุ่นสายเสมา เรื่อง รามเกียรติ์ ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2552 โดยรายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งหมดยกให้ มูลนิธิราช

พิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2552 วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันมหิดล "สมเด็จพระบรมราชชนกทรงพระกรุณาช่วยผู้ป่วยยากไร้ ทรงมีพระราชปณิธานเพื่อการรักษาผู้ป่วย ขอเชิญร่วมกันทำตามอย่างพระองค์ท่าน" (24 ก.ย. 52)

18 กันยายน 2552 ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาธร อธิการบดี ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไตรภาคี ในโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยมีนายบุญสนอง บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และ นพ.ชัยพร ทองประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมลงนามด้วย ณ ห้องประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

16 กันยายน 52 ต้อนรับ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท

15 กันยายน 52 MOU โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

14 กันยายน 2552 รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ได้เข้าร่วมรับรางวัล การประกวดสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดีเด่นด้านการจัดสวัสดิการสำหรับคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๒

1-10 กันยายน 52 รศ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ ได้รับเชิญจาก Institute of APEC Collaborative Education (IACE) สาธารณรัฐเกาหลี เข้าร่วมอบรมดูงาน APEC e-Learning Training Program โดยนำทีมผู้แทนประเทศไทย Thai Innovation and Passion in Collaborative e-Learning (TIPCel) รับรางวัลชนะเลิศ Best Team Project Award

10 กันยายน 52 MOU การขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร

4-10 กันยายน 52 เสวนาการแปลและล่าม ประจำปี 2552

ประสบการณ์หนุ่มสาว บนเรื่องราวทูตมหิดล

7 กันยายน 52 สถาบันโภชนาการ จับมือ อย. คุ้มครองผู้บริโภค

โครงการ "มินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า MINI-EE"สนใจสมัครด่วน

มหาวิทยาลัยมหิดล Road Show สู่ภูมิภาคเดินหน้าจัดกิจกรรม “แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล” ณ ห้องคอนเวนชันฮอลล์ ห้างแฟรี่แลนด์ จังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูลไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (ประเภทนวัตกรรมทางการพยาบาล) เรื่อง "Safety Lock for Safety Life" จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายยุวชนสาธารณสุข ครั้งที่ 5 (Health Camp #5)” 31 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2552

สัญญาอิเล็กทรอนิกส์ MU - Contract การทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ โปรแกรมการจัดทำสัญญานักศึกษานี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ประกวดโครงงานเอกลักษณ์ของชาติในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน "Thai Identity in basic curriculum"

ซีดีประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2551

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นายอนุรักษ์ ก้านจันทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภทแบดมินตัน (คู่ผสม)
จากการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2552

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่
นางสาวศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร นักศึกษาสาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชย ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2551

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่
นางสาวสุกัญญา เสรีนนท์ชัย นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและพัฒนา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท ประจำปี 2551

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท ขอเชิญแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2551

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ ดิลกสกุลชัย ที่ได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2551"

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์
ดวงพร คำนูณวัฒน์ ที่ได้รับรางวัล Inventor Award ระดับดี ด้านมนุษย์ศาสตร์

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์
ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์ ที่ได้รับคัดเลือกให้รับโล่และประกาศเกียรติคุณเป็นเก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2551

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พงศ์ราม รามสูต ที่ได้รับรางวัล IFIA Scientific Gold Medal

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอเชิญร่วมบริจาคของใช้ชีวิตประจำวันหรือของมือสอง สำหรับออกร้าน Second Hand Envi-Shop รายได้สมทบทุนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการแข่งขัน Thailand** Jazz Conference 2009 solo competition

ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย "Mahidol University Campus Life"

กำหนดการจัดกิจกรรม “แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล” วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2552 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 5 ห้างแฟรี่แลนด์ จังหวัดนครสวรรค์

 

Internet Remote Access 3 บาททั่วไทย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ Download วารสาร "Journal of Public Health" ได้ฟรี

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการข้าราชการ

ข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่ / ตรวจสอบรายชื่อ, ตารางเรียน วิชาศึกษาทั่วไป

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2552 มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2552 การประชุมสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (admission) ปีการศึกษา 2553

29 ตุลาคม 2552 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ม.มหิดล ร่วมกับองค์กร “ที่ประชุมศาสนาโลกเพื่อสันติภาพ” (The World Conference of Religions for Peace) จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “บทบาทของผู้นำศาสนาในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งและสร้างสันติภาพ”

29 ตุลาคม 2552 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมนานาชาติ หวังให้ผู้นำศาสนาสร้างสันติภาพ ลดความขัดแย้ง

29 ตุลาคม 2552 เวทีจิตตปัญญาเสวนาเทิดพระนาม “สืบสานพระราชบิดา…สู่การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์”

29 ตุลาคม 2552 แถลงข่าวสื่อมวลชนต่างประเทศ “ศาสนาเพื่อสันติภาพ”

27 ตุลาคม 2552 ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช พร้อมด้วย ศ.นภาธร บานชื่น รองอธิการ บดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผวจ. นครปฐมคนใหม่ ในโอกาสเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยมหิดล ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

22 ตุลาคม 2552 มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการนำร่อง โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล

10 ตุลาคม 2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยมี ผศ.นคร เหมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ผศ.สุนันทา วิบูลย์จันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รศ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และผศ.อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์ ภายในศูนย์ราชการ 1 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

5 ตุลาคม 2552 เวลา 8.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมโภชนาการนานาชาติ ครั้งที่ 19 “ความมั่นคงทางโภชนาการทั่วหน้า”

ม.มหิดล รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า ณ ลานวัฒนธรรม “MU Corner” ลานวัฒนธรรม “MU Corner” ตั้งอยู่บริเวณประตู 6 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานประสานงานกลาง กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม อาคารศาลายา (ซ่อมบำรุงเดิม) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ถนนพุทธมณฑลสาย 4 จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ

รายการ “ พันแสงรุ้ง” ได้รับรางวัลสารคดีโทรทัศน์จากสื่อมวลชนคาทอลิก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการบรรยายวิชาการทางศิลปศาสตร์ "พินิจพิทยา" ครั้งที่ 1 หัวข้อ "วัฒนธรรมด้านอาหารการกินในเชิงมานุษวิทยาและคติชนวิทยา"

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดอวัยวะสกัดเก็บจากรก “เข้าได้” กับทุกคน ลดภูมิคุ้มกันต่อต้าน

เด็กไทยเจ๋งคว้ารางวัลที่ 1 การแข่งขันดนตรีระดับโลกที่ญี่ปุ่น

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ U. of Louisiana at Monroe

ม.มหิดลเผยผลวิจัยสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2551

อาจารย์ศรีประภา เพชรมีศรี จากศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษา ม.มหิดล ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนไทยในคณะกรรมมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนคนแรก

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีการมอบรางวัล แพทย์สตรีดีเด่น ประจำปี 2552 ให้แก่ ศ.พญ.พรสวรรค์ วสันต์ ศาสตราจารย์ ระดับ 11 สาขาวิชา กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.เกียรติคุณ พญ.ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์พิเศษ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล "แพทย์สตรีตัวอย่างประจำปี 2552 จากสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ฯ

ขอแสดงความยินดีกับศัลยแพทย์ศิริราช ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล อดีตรองคณบดีและที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัล A Lifetime Achievement Award จาก The World Congress of Arts, Sciences and Communications เมื่อเดือน ก.ค ที่ผ่านมา นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล โดยได้รับการคัดเลือกจาก Board Committee of International Biographical Center (IBC) กรุงเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

นักศึกษาของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการแข่งขันเปียโนในรายการ The International Piano Festival ครั้งที่ 2 สำหรับผู้พิการ จัดที่เมือง Vancouver ประเทศ Canada และได้รับรางวัล Maple Prize พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 300 เหรียญสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถนำขยะรีไซเคิลเช่น กระดาษ, พลาสติก, ขวดแก้ว, กระป๋องอลูมิเนียม ฯลฯ มาฝากขายหรือถอนเป็นเงินสด เพื่อร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยลดภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการผลิตและการทำลาย

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2552 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ วัดบวรมงคลราชวรวิหาร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552

 

นักโภชนาการจากนานาชาติชี้แก้ปัญหาโภชนาการ ต้องแก้ความยากจนและต้องร่วมมือกันมากขึ้น

การประชุมวิชาการเรื่อง“Critical Connections : Human Rights, Development Studies and the Social Sciences”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 6

นศ.มหิดล อินเตอร์ เจ๋งคว้าแชมป์ 1 2 Call BrandAge Award

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานต้อนรับ นายแพทย์อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ ประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภาและคณะ ในโอกาสเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริการสุขภาพและการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพกับการแพทย์ไทย

แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล จ.อำนาจเจริญ

ต้อนรับบัวแก้วสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลโดยหลักสูตรการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจากโครงการบัวแก้วสัมพันธ์

TLT...Teens love Travel Project หลักสูตรการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการกีฬาและสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร ม.มหิดล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ กระทรวงยุติธรรม จัดอบรมพัฒนาระบบ DXC... ระบบ IT ในกระบวนการยุติธรรมยุคใหม่

รศ.ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน สัมภาษณ์เรื่อง “บทบาทของศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสาธารณสุข (BIOPHICS)ในการติดตามและตรวจสอบเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน”

เปิดใจ ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา คนใหม่

ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2552 เรื่อง "คุณภาพอุดมศึกษาไทย พอใจหรือยัง?"

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ ประสาทกุล ได้รับเกียรติจากสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) แต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา

28 พฤศจิกายน 2552 ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช เป็นประธานเปิดงาน “ชมจันทร์ วันศาลายา”

27 พฤศจิกายน 2552 โครงการห้องสมุดสื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

26 พฤศจิกายน 2552 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล Silver Award ในงาน QS-APPLE 2009

25 – 29 พฤศจิกายน 2552 การประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2552 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

24 พฤศจิกายน 2552 ม.มหิดล ร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ QS-APPLE ครั้งที่ 5 ณ ประเทศมาเลเซีย

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญฟังดนตรี มหิดลหรรษาเริงร่ากับสุนทราภรณ์ ณ ศาลาเลิมกรุง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.30-16.30 น.

21-22 พฤศจิกายน 2552 ม.มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ 7

20 พฤศจิกายน 2552 คณะอาจารย์และนักเรียนจากนานาชาติเอกมัยเยี่ยมชม MUIC

20 พฤศจิกายน 2552 “Meet The President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี”

18 พฤศจิกายน 2552 ศ.ดร.ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ รับรางวัลปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ครั้งที่ 40

17 พฤศจิกายน 2552 ม.มหิดล ต้อนรับคณะ ส.ส.ท.

16-17 พฤศจิกายน 2552 ถ่ายถอดสดกิจกรรม Youth Engagement Summit (YES) 2009

16 พฤศจิกายน 2552 ม.มหิดล จัดอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์และเว็บมาสเตอร์มหาวิทยาลัย

13 พฤศจิกายน 2552 ประชุมเสวนา “พุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งปัญญา”

12-13 พฤศจิกายน 2552 ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี ม.มหิดล ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ในโอกาสแสดงปาฐกถาณัฐ ภมรประวัติ ครั้งที่ 23 เรื่อง “ท้องถิ่น : หัวใจของการขับเคลื่อนสาธารณสุขมูลฐานสู่สุขภาพชุมชน” ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2552 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล ศาลายา

11 พฤศจิกายน 2552 แถลงข่าวสื่อมวลชนงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 7

10 พฤศจิกายน 2552 แถลงข่าว ย้อนอดีวันวาน อันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม และวิถีแห่งท้องทุ่งศาลายาเที่ยวงาน "ชมจันทร์ วันศาลายา"

9 พฤศจิกายน 2552 ม.มหิดล จัดประชุมชี้แจง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาและแนวทางการจัดทำหลักสูตร”

9 พฤศจิกายน 2552 ม.มหิดล จัดประชุมชี้แจง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาและแนวทางการจัดทำหลักสูตร”

9 พฤศจิกายน 2552 ร้าน MU Cottage เปิดบริการแล้ว

6 พฤศจิกายน 2552 ม.มหิดล จัดเสวนา เตรียมพร้อมอาสาสมัครวัคซีน

6 พฤศจิกายน 2552 ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาในเวทีสาธารณะ เรื่อง การเตรียมตัวเป็นอาสาสมัครวัคซีน

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 52 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง กฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศ

 

30 ธันวาคม 2552 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี เป็นประธานในพิธีวางแผ่นศิลาฤกษ์อาคารศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมและปฏิบัติการอเนกประสงค์

ความร่วมมือทางวิชาการด้านประสาทวิทยาศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัย ออสโล

ม.มหิดลจัดกิจกรรมเปิดถนนคนจักรยาน และพิธีเปิดพื้นที่กีฬาและสร้างเสริมสุขภาพรอบรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

25 ธันวาคม 2552 โลจิสติกส์ในโลก ของ Healthcare

22 ธันวาคม 2552 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2553

21 ธันวาคม 2552 เวทีเสวนาเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ชุมชนผู้ปฏิบัติ ด้านการวิจัยชุมชน “บทเรียนและการพัฒนาการจัดการความรู้กับการวิจัยชุมชน”

18 ธันวาคม 2552 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการครบรอบ 40 ปี หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงสังคมไทย วิกฤตหรือโอกาส

16 ธันวาคม 2552 มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 “มหิดลเกมส์”

15 ธันวาคม 2552 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีวางแผ่นศิลาฤกษ์และขึ้นเสาเอกอาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อความเป็นสิริมงคล

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม BART LAB Rescue จากมหาวิทยาลัยมหิดล หลังคว้ารางวัลชนะเลิศจาการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโลก

สมุด Lecture ตรามหาวิทยาลัยมหิดล วางจำหน่ายแล้ว หน้าปก 4 แบบ ราคาเล่มละ 40 บาท ซื้อได้ที่ร้าน Hamony สำนักงานอธิการบดี ศาลายา สอบถามโทร. 0-2849-6031

บัตรอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2553 วางจำหน่ายแล้วที่ร้าน Hamony สำนักงานอธิการบดี ศาลายา ราคาชุดละ 20 บาท สอบถามโทร 0-2849-6031

11 ธันวาคม 2552 นักวิจัยไทยร่วมทีมนานาชาติ ตามรอยประชากรภูมิภาคเอเชีย สำเร็จ และได้รับการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Science

11 ธันวาคม 2552 International Potluck Party

11 ธันวาคม 2552 ต้อนรับคณะดูงานจากสำนักทะเบียนและประมวลผล ม.เกษตรศาสตร์

8 ธันวาคม 2552 หน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด เป็นหน่วยงานเพื่อดำเนินงานด้านวิชาการงานวิจัยโรคเขตร้อนร่วมกันระหว่าง คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด และมูลนิธิเวลคัม ประเทศอังกฤษ

5 ธันวาคม 2552 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว จ.กาญจนบุรี

5 ธันวาคม 2552 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

4 ธันวาคม 2552 จิตตปัญญาศึกษา ทางรอดเดียวเพื่อพาโลกออกจากความทุกข์

3 ธันวาคม 2552 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดลจัดประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 2 เรื่อง “จิตตปัญญาศึกษา: ทางเลือก หรือ ทางรอดของสังคม?”

3 ธันวาคม 2552 ศิษย์เก่ามหิดลคว้ารางวัลรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2552

3 ธันวาคม 2552 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน

2-4 ธันวาคม 2552 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย และสมาคมศิษย์เก่าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดการประชุม 6th Seminar on Food- and Water-borne Parasitic Zoonoses (FBPZ6)

1 ธันวาคม 2552 เครือข่ายชมรมพัฒนาศักยภาพ(R&DTC) 5 สถาบันมหิดล จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 1,111 รูป เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 ณ บริเวณลานมหิดล(ลานตัว ม.) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยได้รับทุน ไปนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการ 41st APACPH Conference ณ เมืองไทเป ประเทศใต้หวัน

 
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.