ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด ปี 2554

เนื้อหาทั้งหมด
 

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) จริยธรรมการวิจัยในคนPost : 28 ม.ค. 54

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงนิทรรศการแนะแนวการศึกษาในงาน ตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นPost : 27 ม.ค. 54

พิธีเปิดการประชุมการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 23 (23rd WUNCA)
Post : 26 ม.ค. 54

เวทีเสวนานักศึกษาชั้นปีที่ 1
Post : 26 ม.ค. 54

ม.มหิดล เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาการวิจัยในคน เพิ่มความรู้ด้านจริยธรรม
Post : 25 ม.ค. 54

ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษโดยผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2553Post : 25 ม.ค. 54

เปิดอบรมบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Post : 25 ม.ค. 54

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 21 เรื่อง “การพยาบาลเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยในสังคมเปลี่ยนผ่าน”Post : 21 ม.ค. 54

ม.มหิดล เตรียมพร้อมระบบข้อมูลลงทะเบียนเรียน
Post : 21 ม.ค. 54

คณะทันตแพทยศาสตร์ รับมอบทุนสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Post : 19 ม.ค. 54

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล แสดงความยินดีแก่ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553
Post : 19 ม.ค. 54

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลมอบของที่ระลึกแก่ ศาสตราจารย์ ดร.ลีณา สุนทรสุข
Post : 19 ม.ค. 54

ม.มหิดล พร้อมรับเป็นเจ้าภาพจัด 23rd WUNCA ยิ่งใหญ่มีสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมประชุมกว่า 1,500 คนPost : 18 ม.ค. 54

USAKANE: The Night for The Music Museum Founders ระดมทุนจัดสร้าง
มิวเซียมดนตรีอุษาคเนย์
Post : 17 ม.ค. 54

ม.มหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร
ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้Post : 17 ม.ค. 54

มหิดลสัมมนาทางกฎหมาย “ความใส่ใจของผู้บริหาร ช่วยป้องปราบการทุจริต”
Post : 13 ม.ค. 54

พลังวิจัยชุมชนสู่ปัญญาของแผ่นดิน
Post : 13 ม.ค. 54

เปิดตัวละครเวทีเพียงเธอมิวสิคัล “You Are The One”

Post : 13 ม.ค. 54

พิธีมอบทุนมหิดล ระดับปริญญาเอก
Post : 12 ม.ค. 54

พิธีปิดโครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 7
Post : 11 ม.ค. 54

ศึกษาดูงานด้านจดหมายเหตุฯ ณ ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ
Post : 10 ม.ค. 54

ม.มหิดล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554
Post : 10 ม.ค. 54

Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี
Post : 7 ม.ค. 54

การประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบลล์ครั้งที่ 16
Post : 7 ม.ค. 54

สี่หัวใจสานสัมพันธ์สามัคคี ครั้งที่ 3
Post : 6 ม.ค. 54

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2554
Post : 4 ม.ค. 54
 

คณะผู้บริหาร University of San Ignacio de Loyola (USIL) จากสาธารณรัฐเปรู เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดล
Post : 28 ก.พ. 54

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยในคน ม.มหิดล จัดอบรมเพิ่มความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน (Advance Course)

Post : 28 ก.พ. 54

ต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจสำนักงานอธิการบดี
Post : 25 ก.พ. 54

ม.มหิดล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 81 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยPost : 25 ก.พ. 54

บรรยายพิเศษ “พิธีการทูต การรับรองแขกต่างประเทศ และมารยาทสากล”Post : 24 ก.พ. 54

แสดงความยินดีแด่คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์Post : 24 ก.พ. 54

บรรยายพิเศษ “บทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลบนเส้นทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”Post : 23 ก.พ. 54

ม.มหิดล บันทึกข้อตกลง 3 ฝ่าย จัดสรรผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญา
การปรับปรุงเชื้อไวรัสเด็งกี่ เพื่อพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออก
Post : 22 ก.พ. 54

รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และวิจัยจากสาธารณรัฐออสเตรียเยี่ยมชม
มหาวิทยาลัยมหิดล
Post : 15 ก.พ. 54

ม.มหิดลลงนามบันทึกข้อตกลง (Performance Agreement) กับ สกอ. ในโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติPost : 14 ก.พ. 54

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดล
Post : 14 ก.พ. 54

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
Post : 11 ก.พ. 54

เล่าขานตำนานศาลายา
Post : 9 ก.พ. 54

ม.มหิดลรับรางวัลมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
Post : 7 ก.พ. 54

เปิดเวทีสัมมนา “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดข้อยกเว้นฯ” ให้ความรู้ทางกฎหมาย
Post : 4 ก.พ. 54

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดล
Post : 3 ก.พ. 54

พิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
Post : 3 ก.พ. 54

มหิดล – พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 6
Post : 2 ก.พ. 54

ม.มหิดล ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2553
Post : 1 ก.พ. 54
 

ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือ กับ กสท. ถ่ายทอดคอนเสิร์ตระดับโลก Thailand Philharmonic Orchestra ฤดูกาลที่ 6Post : 31 มี.ค. 54

อธิการบดี University of Maine จากประเทศฝรั่งเศส พบอธิการบดีPost : 31 มี.ค. 54

ผู้แทนจาก University of Ghent ประเทศเบลเยี่ยมเข้าพบอธิการบดีPost : 31 มี.ค. 54

ม.มหิดล ต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้Post : 31 มี.ค. 54

เสวนาวิชาการเรื่อง กัมมันตรังสี: ผลกระทบต่ออาหารและสิ่งแวดล้อมPost : 29 มี.ค. 54

"ขอซากุระจงเบ่งบานต่อไป: Keep Sakura Blossoming" คอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นPost : 28 มี.ค. 54

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ได้รับรางวัลระดับเงินจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Post : 28 มี.ค. 54

เปิดใช้ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวมหาวิทยาลัยมหิดล: Public Relations CenterPost : 24 มี.ค. 54

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Post : 24 มี.ค. 54

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2010Post : 24 มี.ค. 54

การประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติ “The 2nd International Conference on Prevention & Management of Chronic Condition & The 11th Congress of Self-care Deficit Nursing Theory”Post : 23 มี.ค. 54

ขอเชิญชาวสำนักงานอธิการบดี “บริจาคเงินเพื่อแสดงน้ำใจต่อความสูญเสียของชาวญี่ปุ่น” จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ
Post : 23 มี.ค. 54

University of Groningen ประเทศเนเธอร์แลนด์ หารือความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เพื่อทำวิจัยระดับปริญญาเอก
Post : 22 มี.ค. 54

“อัครศิลปินแห่งสยาม” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
Post : 22 มี.ค. 54

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือชาวญี่ปุ่น จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ
Post : 22 มี.ค. 54

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมและแสดงนิทรรศการสมาคมการศึกษานานาชาติแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ณ ประเทศไต้หวัน
Post : 22 มี.ค. 54

สัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1
Post : 21 มี.ค. 54

ม.มหิดลแถลงข่าว “วิทยาการเสพติด” และ "ข้อเท็จจริงในการใช้เบตาดีนในการป้องกันกัมมันตภาพรังสี"
Post : 21 มี.ค. 54

มหาวิทยาลัยกรานาดา ประเทศสเปน หารือความร่วมมือทางวิชาการ
Post : 18 มี.ค. 54

“มองข้างหน้ามีความหวัง มองข้างหลังมีความภูมิใจ” ในการประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ
Post : 17 มี.ค. 54

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาแถลงข่าวการจัดการแข่งขันว่ายน้ำ
“สิริมงคล มหิดล แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2”
Post : 17 มี.ค. 54

นายเจริญ - คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดลPost : 16 มี.ค. 54

โครงการสัมมนา “สรุปบทเรียน ร่วมเขียนอนาคต 3 ปี งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม”Post : 15 มี.ค. 54

ASEAN in Today’s World 2011
Post : 14 มี.ค. 54

มอบเกียรติบัตรรางวัลผลการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2553
Post : 9 มี.ค. 54

ม.มหิดล มอบรางวัลแก่นักศึกษาดีเด่นด้านกีฬา ประจำปี 2553
Post : 9 มี.ค. 54

เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 2
Post : 9 มี.ค. 54

ม.มหิดล พัฒนาความร่วมมือการศึกษากับ University of California, Los Angeles
Post : 9 มี.ค. 54

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รายงานผลการศึกษาประสิทธิภาพวัคซีนไข้เลือดออกในประเทศไทยระยะที่ 2 บี
Post : 8 มี.ค. 54

เผยผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2553
Post : 7 มี.ค. 54

42 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล
Post : 2 มี.ค. 54

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร “มหิดลเกมส์’54”
Post : 2 มี.ค. 54

ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 6 โดย นายมีชัย วีระไวทยะ
Post : 2 มี.ค. 54
 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเลขานุการยุคใหม่กับบทบาทผู้ช่วยผู้บริหารPost : 30 เม.ย. 54

Universitas Pendidikan Indonesia จากอินโดนีเซีย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดลPost : 29 เม.ย. 54

ประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติครั้งที่ 13 “ภาวะวิกฤตและผลกระทบต่อสุขภาพ: ความท้าทายในงานสาธารณสุข”Post : 28 เม.ย. 54

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8Post : 28 เม.ย. 54

Changwon National University จากเกาหลีใต้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดลPost : 28 เม.ย. 54

นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์เสนอผลงานที่ได้รับรางวัลแก่ที่ประชุมคณบดีPost : 28 เม.ย. 54

ม.มหิดลจัดแถลงข่าว “ความก้าวหน้าผลการวิจัยการรักษามะเร็งในเด็กและนวัตกรรมระบบส่งยารักษามะเร็ง”Post : 27 เม.ย. 54

ม.มหิดล อินเตอร์ เปิดศูนย์สอบ ภาษาสเปนแห่งเดียวของไทยPost : 26 เม.ย. 54

ฉลอง 46 ปีความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยออสโลPost : 22 เม.ย. 54

รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์Post : 11 เม.ย. 54

สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้บริหารเนื่องในประเพณีสงกรานต์Post : 8 เม.ย. 54

ม.มหิดล ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Post : 5 เม.ย. 54

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามสนับสนุนเพิ่มโอกาสการศึกษาระดับนานาชาติสำหรับผู้พิการPost : 4 เม.ย. 54

อธิการบดีปาฐกถาพิเศษในที่ประชุม ปอมท. ครั้งที่ 3/2554Post : 4 เม.ย. 54

ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาวิชาการ วิจัยและบริการด้านสุขภาพสัตว์ป่าPost : 1 เม.ย. 54

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดลPost : 1 เม.ย. 54
 

สานเสวนาระหว่างชาวพุทธและระหว่างศาสนา เรื่อง สันติภาพระหว่างไทย-กัมพูชาPost : 31 พ.ค. 54

ชาวมหิดลร่วมเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะ “การสร้างเสริมสุขภาวะ MU SMART”Post : 26 พ.ค. 54

ต้อนรับอธิการบดีและคณบดี จากสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสหรัฐอเมริกาPost : 26 พ.ค. 54

กลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดลPost : 25 พ.ค. 54

บรรยายพิเศษ “การบริหารมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21”Post : 25 พ.ค. 54

5 มหาวิทยาลัยของไทย ติด 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมในเอเชีย จากการจัดอันดับของ QS Asian Universities Ranking 2011Post : 24 พ.ค. 54

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ”การใช้ประโยชน์จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย”Post : 19 พ.ค. 54

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดศูนย์สอบภาษาสเปนPost : 19 พ.ค. 54

นักวิจัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดลนำเสนอผลงานวิจัย “ระบาดวิทยาโมเลกุลของการดื้อยาในเชื้อ Plasmodium Vivax”Post : 18 พ.ค. 54

สัมมนาปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์Post : 13 พ.ค. 54

นักศึกษา ม. มหิดลคว้ารางวัลชนะเลิศภาพยนตร์สั้นชุด “Drive Life” ในโครงการ “Toyota THINK! Road Safety Conceptual Short Film”Post : 11 พ.ค. 54

บวงสรวงพระราชานุสาวรีย์พระราชบิดาPost : 10 พ.ค. 54

เสวนาวิชาการ “ความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม กรณีนักเรียนมุสลิมคลุมฮิญาบในโรงเรียนPost : 10 พ.ค. 54

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดลPost : 9 พ.ค. 54

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2554Post : 4 พ.ค. 54

ม.มหิดล เชิญชวนเสนอชื่อ แม่ 100ปี, แม่สู้ชีวิต และแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อรับการยกย่องเทิดทูนในงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2554Post : 4 พ.ค. 54

ม.มหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุม International Association for the Study of Pain (IASP)Post : 4 พ.ค. 54

ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดงาน 12th AUN Educational Forum and Young Speakers Contest 2011Post : 4 พ.ค. 54

ม.มหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้Post : 2 พ.ค. 54
 

ต้อนรับผู้แทนจาก College of Saint Benilde ประเทศฟิลิปปินส์Post : 30 มิ.ย 54

มหาวิทยาลัยมหิดลชี้แจงไม่เคยวิจัยปริมาณรังนกสำเร็จรูปPost : 28 มิ.ย 54

เผยผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2553Post : 28 มิ.ย 54

คณะสัตวแพทยศาสตร์เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AAALAC International Accreditation PreparationPost : 22 มิ.ย 54

มหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 15Post : 22 มิ.ย 54

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา จ. บุรีรัมย์Post : 22 มิ.ย 54

มหาวิทยาลัยมหิดลมอบเงินบริจาคแก่สถานทูตญี่ปุ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จากสึนามิประเทศญี่ปุ่น
Post : 22 มิ.ย 54

ต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศอินเดียPost : 16 มิ.ย 54

งานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554Post : 16 มิ.ย 54

มหาวิทยาลัยมหิดลมอบรางวัลแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น


Post : 16 มิ.ย 54

นายกสภามหาวิทยาลัยรับมอบเงินบริจาคเพื่อการศึกษาPost : 15 มิ.ย 54

ม.มหิดล แถลงข่าว “จุดเปลี่ยนประชากร จุดเปลี่ยนสังคมไทย” แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านประชากรและสังคมPost : 15 มิ.ย 54

การจองภาพถ่ายรูปหมู่คณะ ของบัณฑิตร่วมกับคณาจารย์ ม.มหิดล งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.มหิดล ปีการศึกษา 2553 ในวันซ้อมย่อยPost : 14 มิ.ย 54

ต้อนรับเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกาฐมาณฑุ และนักธุรกิจจากประเทศเนปาลPost : 14 มิ.ย 54

เปิดโครงการนักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 4 (MU-SUP#4)Post : 10 มิ.ย 54

ปิดการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 8Post : 9 มิ.ย 54

เสวนาพิเศษ “ความสุขของนักศึกษาเพื่อปัญญาของแผ่นดิน”Post : 9 มิ.ย 54

บรรยายพิเศษเรื่อง “ธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัย”Post : 8 มิ.ย 54

แสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์กู้ภัย BART LAB RescuePost : 8 มิ.ย 54

ปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554Post : 3 มิ.ย 54

ลงนามบันทึกข้อตกลงเช่าพื้นที่เพื่อเปิดสถาบันสอนดนตรีในศูนย์การค้าซีคอน บางแคPost : 6 มิ.ย 54

นักศึกษาวิศวะได้รับรางวัล Best Contribution Award ในงาน ICAN 2011 ณ กรุงปักกิ่งPost : 6 มิ.ย 54

มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบธงและตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติจากนายกรัฐมนตรี
Post : 6 มิ.ย 54

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554Post : 3 มิ.ย 54

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม “ความรู้เบื้องต้นและการเก็บรวบรวมหลักฐานดิจิทัลจากระบบปฏิบัติการ Windows”Post : 2 มิ.ย 54

ม. มหิดลจัดแถลงข่าวเปิดโครงการศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (Thailand International Music Examination: TIME)Post : 1 มิ.ย 54

ต้อนรับวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนPost : 1 มิ.ย 54
 

พิธีมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 หน่วยปฏิบัติการมาตรฐาน (GLP Laboratory Unit) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลPost : 27 ก.ค. 54

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี และศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อมหาวิทยาลัยมหิดล – โอซากาPost : 27 ก.ค. 54

กาประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องไทยศึกษา ครั้งที่ 11 “วิสัยทัศน์แห่งอนาคต”
(The 11th International Conference on Thai Studies : Visions of the future)
Post : 27 ก.ค. 54

มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล “เพลงพระราชนิพนธ์ เฉลิมพระเกียรติ” ในโอการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
Post : 27 ก.ค. 54

แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ นานาชาติ ประจำปี 2553
Post : 25 ก.ค. 54

ม.มหิดล เผยผลประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก รอบชิงชนะเลิศ
Post : 25 ก.ค. 54

ต้อนรับคณะผู้แทนจาก The Ministry of Higher Eduucation and Scientific Research ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
Post : 22 ก.ค. 54

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Post : 22 ก.ค. 54

สัมมนาโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 5 (MU-SUP#5)
Post : 22 ก.ค. 54

ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Chung-Ang University ประเทศเกาหลีใต้
Post : 21 ก.ค. 54

เวทีเสวนา “ร่วมพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน” ครั้งที่ 1
Post : 19 ก.ค. 54

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผลการพิจารณา "แม่ดี-บุคลากรเด่น ประจำปี 2554
Post : 19 ก.ค. 54

ผลการตัดสินการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2553Post : 13 ก.ค. 54

สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ MOPH-TITC Healthcare International Forum 2011
Post : 11 ก.ค. 54

สถาบันเกอเธ่ มอบเงินสนับสนุนวงแชมเบอร์มิวสิกอุษาคเนย์ ปีละ 4 ล้านบาท
Post : 11 ก.ค. 54

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ไอซีทีชุมชน (i2COM) ณ โรงเรียนวัดไทยาวาส จ. นครปฐม
Post : 9 ก.ค. 54

ต้อนรับผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่นPost : 8 ก.ค. 54

ม.มหิดล ร่วมพัฒนากระบวนการผลิตยาสมุนไพร ระยะที่ 2 รับผลกระทบขากการเปิดเสรีทางการค้า AFTA
 


Post : 8 ก.ค. 54

มหาวิทยาลัยมหิดลรับมอบทุนสนับสนุนโครงการมหิดลสร้างเสริมสุขภาวะ: วิถีจักรยาน วิถีมหิดลPost : 6 ก.ค. 54

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2553


Post : 6 ก.ค. 54

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงาน Mahidol University International Week 2011Post : 1 ก.ค. 54

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดโครงการ “วิถีจักรยาน...วิถีมหิดล”Post : 1 ก.ค. 54
 

มหาวิทยาลัยมหิดล รับการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2553Post :29 ส.ค. 54

สร้างสุขภาวะประชาคมมหิดลกับเวที MU SMART#2Post :26 ส.ค. 54

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมูลนิธิ Budi Luhur มหาวิทยาลัย Budi Luhur ประเทศอินโดนีเซียPost :26 ส.ค. 54

เปิดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “ศาสตร์แห่งหัวใจความเป็นมนุษย์”Post :23 ส.ค. 54

เปิดบ้าน “มหิดลวิชาการ’54”Post :19 ส.ค. 54

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารกึ่งอุตสาหกรรม โครงการเสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรมPost :19 ส.ค. 54

สภามหาวิทยาลัยเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลPost :18 ส.ค. 54

ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Pohang University of Science and Technology (POSTECH) ประเทศเกาหลีใต้Post :18 ส.ค. 54

เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ม.มหิดลPost :18 ส.ค. 54

พระราชทานปาฐกถาเรื่อง ต้นกำเนิดของเซลล์มะเร็ง: OncogenesisPost :18 ส.ค. 54

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์Post :14 ส.ค. 54

MU สู่ ASEANPost :11 ส.ค. 54

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารศรีสวรินทิรา” และ “ศูนย์ไตเทียมกัลยาณิวัฒนา” ณ โรงพยาบาลศิริราชPost :11 ส.ค. 54

พิธีเปิดโครงการ “ปีกีฬาสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 2554” และพิธีเปิดงาน วิ่ง-เดิน เทิดพระเกียรติวันแม่Post :10 ส.ค. 54

พิธีเปิดหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และห้องจดหมายเหตุแผนที่และผังแม่บทPost :10 ส.ค. 54

บัณฑิตมหิดลคว้ารางวัลจากเวทีการประกวดระดับโลก Microsoft Imagine Cup 2011 ประเทศสหรัฐอเมริกาPost :10 ส.ค. 54

การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การเสริมสร้างค่านิยมขององค์กรเพื่อขับเคลื่อน
สู่ความเป็นเลิศ”
Post :7 ส.ค. 54

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน และประทานรางวัล งาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2554Post :5 ส.ค. 54

เผยผู้ได้รับรางวัลงาน “มหิดล-วันแม่”ประจำปี 2554Post :4 ส.ค. 54

หอจม.เหตุฯ มหิดล จัดอบรม MU GUIDE รุ่นที่ 1Post :2 ส.ค. 54
 

สภามหาวิทยาลัยเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารPost :29 ก.ย. 54

พิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2554Post :29 ก.ย. 54

วันมหิดลPost : 26 ก.ย. 54

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน "วันมหิดล"Post : 26 ก.ย. 54

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “วันป้องกันเรบีส์ (โรคพิษสุนัขบ้า) โลก 2011”Post : 26 ก.ย. 54

นักศึกษา และศิษย์เก่า วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมPost : 24 ก.ย. 54

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนา “มุมมองซีอีโอ”Post : 24 ก.ย. 54

มหิดลลงนามความร่วมมือสนับสนุน “โครงการวิจัยการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการลุ่มน้ำสายบุรี ระยะที่ 2”Post : 23 ก.ย. 54

ทำบุญบ้านมหิดล ประจำปีการศึกษา 2554Post : 22 ก.ย. 54

MU Visit ครั้งที่ 35 สภามหาวิทยาลัยเยี่ยมชมสถาบันวิจัยประชากรและสังคมPost : 22 ก.ย. 54

นักศึกษาจากคณะ ICT นำเสนอผลงานในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลPost : 21 ก.ย. 54

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล เสวนาวิชาการ“Are You Ready for ASEAN 2015”Post : 21 ก.ย. 54

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “วันป้องกันเรบีส์ (โรคพิษสุนัขบ้า) โลก 2011”Post : 20 ก.ย. 54

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ได้รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น ประจำปี 2554 สาขาธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติPost : 19 ก.ย. 54

กลุ่มเยาวชนจิตอาสา นราสันติสุข (NARAPEACE) เข้าชมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาPost : 16 ก.ย. 54

มอบใบประกาศเกียรติคุณนักศึกษาที่ผ่านการอบรมโครงการ Mahidol University Young Ambassadors 2011Post : 14 ก.ย. 54

การประชุม AIDS Vaccine 2011 ConferencePost : 13 ก.ย. 54

เสวนาพิเศษ “ขุนรองปลัดชู-วีรชนคนถูกลืม”Post : 12 ก.ย. 54

คณะสื่อมวลชนต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาPost : 10 ก.ย. 54

ม.มหิดล จัดกิจกรรม Road Show ในจังหวัดพื้นที่ตั้งวิทยาเขตPost :9 ก.ย. 54

มหาวิทยาลัยมหิดลลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครPost :8 ก.ย. 54

ต้อนรับอธิการบดีจากมหาวิทยาลัย Shizuoka ประเทศญี่ปุ่นPost :7 ก.ย. 54

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.มหิดลนำผลงานเพื่อผู้พิการ คว้ารางวัลชนะเลิศ TICTA2011Post :7 ก.ย. 54

เสวนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยจักรยาน “การขับเคลื่อนวัฒนธรรมจักรยานในมหาวิทยาลัย”Post :7 ก.ย. 54

เปิดประตู MU สู่ ASEANPost :7 ก.ย. 54

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล และเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และทรงเปิดประติมากรรม “จากพระเมตตา สู่ปัญญาของแผ่นดิน”


Post :2 ก.ย. 54
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องการเลื่อนการเปิดภาคเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับล่าสุดPost :25 ต.ค. 54

ต้อนรับคณะผู้แทนงานจาก Kunming Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนPost :17 ต.ค. 54

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีPost :12 ต.ค. 54

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”Post :11 ต.ค. 54

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 (วทท 37)


Post :10 ต.ค. 54

นักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2554


Post :10 ต.ค. 54

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวของไทย ที่ติดอันดับท๊อป 400 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกPost :10 ต.ค. 54

แพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล รับรางวัลชนะเลิศผลงานนวัตกรรม แห่งชาติ 2554Post :5 ต.ค. 54

ประชุมวิชาการระดับชาติ “พลังบวกเพื่อเด็ก: จุดเปลี่ยนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย”Post :3 ต.ค. 54

พิธีลงนามความร่วมมือในการจัดทำพจนานุกรมภาษามือไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน กับวิทยาลัยราชสุดาPost :3 ต.ค. 54

แสดงความยินดีตัวแทนวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 8Post :3 ต.ค. 54
 

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2555Post :30 ธ.ค. 54

ม.มหิดลร่วมกับชุมชนศาลายา จัดกิจกรรม “น้ำลดไม่หมดรัก ร่วม Clean up ศาลายา” ร่วมฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่หลังเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่Post :28 ธ.ค. 54

การประชุมประจำปีคลัสเตอร์วิจัยด้านโรคหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึมมหาวิทยาลัยมหิดล และทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส (สกว)Post :21 ธ.ค. 54

ชุดตรวจยีนแพ้ยาต้านไวรัสเอดส์ (HIV – ADR all in one)Post :21 ธ.ค. 54

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แถลงข่าว ผลการตัดสินรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2554Post :15 ธ.ค. 54

การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 20/2554Post :14 ธ.ค. 54

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ชุดใหม่ ถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลPost :9 ธ.ค. 54

พิธีรับ – ส่งมอบงานในหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลPost :8 ธ.ค. 54

AIHD รับเกียรติบัตรองค์กรที่สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านสุขภาพจังหวัดนครปฐมPost :6 ธ.ค. 54

“ด้วยรักจากใจชาวมหิดล” แสดงความขอบคุณและแสดงความยินดีแด่อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลPost :6 ธ.ค. 54

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2554Post :2 ธ.ค. 54
 
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.