ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด ปี 2555

เนื้อหาทั้งหมด
 

การประชุมระดมความคิดเพื่อร่วมเสนอ “นโยบายและยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานวิจัยสมุนไพรไทย ในระยะเวลา 5 ปี” (ปีงบประมาณ 2555 - 2559)Post :27 ม.ค. 55

แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2554Post :27 ม.ค. 55

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง “กระบวนการบอกกล่าวเพื่อขอความยินยอมเข้าร่วมวิจัย”Post :20 ม.ค. 55

ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Queensland University of Technology (QUT) ประเทศออสเตรเลียPost :19 ม.ค. 55

มหาอุทกภัย มหาวิกฤติ มหาโอกาส ตามรอยพระราชดำริสู่แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนPost :18 ม.ค. 55

ต้อนรับคณะผู้แทนจาก The University of Hong KongPost :18 ม.ค. 55

สัมมนา “ถอดบทเรียน...ป้องกันน้ำท่วม มหิดล ศาลายา และการจัดการภัยพิบัติในอนาคต”Post :16 ม.ค. 55

พิธีเปิดอาคารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4Post :16 ม.ค. 55

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลจากการประกวด Thailand’s Network Security 2011Post :16 ม.ค. 55

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555Post :10 ม.ค. 55

Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดีPost :6 ม.ค. 55
 

พิธีปิดโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 7 (MU – SUP#7)
 


Post :29 ก.พ. 55

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมระดมความร่วมมือ ป้องกันน้ำท่วม Flood Way ฝั่งทิศตะวันตก
 


Post :29 ก.พ. 55

ความคืบหน้าการก่อสร้าง “มหิดลสิทธาคาร”Post :28 ก.พ. 55

เวทีเสวนา “การจัดการกองทุนกับระบบสุขภาพชุมชน”Post :28 ก.พ. 55

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะสื่อมวลชนต่างประเทศPost :27 ก.พ. 55

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์คณะผู้แทนจาก JICA SurveyPost :24 ก.พ. 55

ต้อนรับคณะผู้แทนมหาวิทยาลัย Pannasastra ประเทศกัมพูชาPost :24 ก.พ. 55

แสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลในการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครั้งที่ 4/2555Post :24 ก.พ. 55

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดล กับ Research Center for Zoonosis Control, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่นPost :22 ก.พ. 55

มหาวิทยาลัยมหิดล วางแนวทางการพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลPost :21 ก.พ. 55

มหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน้าเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลกเพื่อสังคมPost :21 ก.พ. 55

มหาวิทยาลัยมหิดล รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษาPost :21 ก.พ. 55

การประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูอำเภอพุทธมณฑลหลังอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์Post :20 ก.พ. 55

ต้อนรับคณะดูงานจาก University College Sedaya International (UCSI University) ประเทศมาเลเซียPost :16 ก.พ. 55

แสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554Post :16 ก.พ. 55

งาน Jakka Lover ปั่นแล้วรักเลยPost :16 ก.พ. 55

การประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมฟื้นฟูชุมชนอำเภอพุทธมณฑลหลังอุทกภัยPost :13 ก.พ. 55

เล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 6 “อยู่ เป็น – เย็น สุข : น้ำกับชีวิตชาวศาลายา”Post :8 ก.พ. 55

พิธีเปิดการประชุมวิชาการประเพณีเกษตรศาสตร์-ธรรมศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ ครั้งที่ 14Post :8 ก.พ. 55

ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Liverpool John Moores University (LJMU) ประเทศอังกฤษPost :8 ก.พ. 55

การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การติดเชื้อและโรคมะเร็งPost :6 ก.พ. 55

ประชุมระดมสมอง “บทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อปัญหาผู้สูงอายุในประเทศไทย”Post :6 ก.พ. 55

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงนิทรรศการแนะแนวการศึกษา ในงาน "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นPost :6 ก.พ. 55

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการกำหนดการเลือกวิธีการทดสอบ การรายงานผล และการทวนสอบ สำหรับโรงบำบัดน้ำเสียประเภทที่มีผลประโยชน์ร่วมในประเทศไทยPost :3 ก.พ. 55

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพด้าน นโยบายการเพิ่มการบริโภคผัก ผลไม้ไทย เข้าสู่การพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2555Post :3 ก.พ. 55

งานแถลงข่าว Thailand Healthcare Cluster และงานเสวนา Healthcare Supply Chain Disaster ManagementPost :3 ก.พ. 55

เผยบุคลากรและผลงานของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2554 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555Post :2 ก.พ. 55

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมระดับนานาชาติ “The 4th International HR Conference”Post :2 ก.พ. 55
 

บรรยายทางกฎหมาย เรื่อง การใช้ดุลยพินิจในการสั่งการทางปกครองPost :28 มี.ค. 55

เวทีพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2012Post :26 มี.ค. 55

ม.มหิดล เปิดสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “การท่องเที่ยวสถานที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม”Post :26 มี.ค. 55

ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่นPost :23 มี.ค. 55

ม.มหิดล เสวนาพิเศษ “วันน้ำโลก” 2555Post :22 มี.ค. 55

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยPost :21 มี.ค. 55

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2555Post :20 มี.ค. 55

ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดงานแถลงข่าว โครงการชาติพันธุ์: กระบวนทัศน์ใหม่ในการสืบสานภาษาและวัฒนธรรมPost :18 มี.ค. 55

พิธีเปิดโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 8 (MU – SUP#8)Post :16 มี.ค. 55

อธิการบดีเป็นประธานการประชุมเพื่อระดมสมองเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อปัญหาผู้สูงอายุในประเทศไทย ครั้งที่ 2/2555Post :16 มี.ค. 55

การประชุมเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554Post :15 มี.ค. 55

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเวทีเสวนาเตรียมพร้อมเข้าประชาคมอาเซียน “เปิดประตู MU สู่อาเซียน”Post :8 มี.ค. 55

มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นและนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554


Post :8 มี.ค. 55

โครงการ “MU Sharing Fastival 2012 ตอน SHARING LAND: ดินแดนแห่งการให้”


Post :6 มี.ค. 55

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในโอกาสครบรอบ 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


Post :5 มี.ค. 55

“สวัสดี .... มหาสวัสดี” กิจกรรมฟื้นฟูชุมชนพุทธมณฑลหลังอุทกภัย


Post :4 มี.ค. 55

เผย 10 ศิษย์เก่าดีเด่น รางวัล "มหิดลทยากร" ประจำปี 2554


Post :2 มี.ค. 55

เผยผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ม.มหิดล ประจำปี 2554


Post :2 มี.ค. 55

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน 43 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล


Post :2 มี.ค. 55

 

ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพครั้งที่ 1 ประจำปี 2555


Post :30 เม.ย. 55

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพิเศษ “SIFE - พัฒนานักศึกษาเพื่อประโยชน์ของชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืน”Post :25 เม.ย. 55

มหาวิทยาลัยมหิดลแสดงความยินดีกับนักศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ที่ได้รับรางวัลระดับโลก

 

Post :25 เม.ย. 55

ต้อนรับคณะผู้แทนจาก University of Social Sciences and Humanities ประเทศเวียดนาม

 

Post :24 เม.ย. 55

อธิการบดีให้โอวาทนักกีฬามหาวิทยาลัย

 

Post :24 เม.ย. 55

ต้อนรับผู้แทนจาก Case Western Reserve University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

Post :24 เม.ย. 55

ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย

 

Post :11 เม.ย. 55

งานบำเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษามหกายวิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2554

 

Post :10 เม.ย. 55

ม.มหิดลเสริมสร้างเครือข่ายอุดมศึกษานานาชาติเพื่อสังคม


Post :4 เม.ย. 55

ผู้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ The APAIE 2012 Conference and Exhibition เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดล


Post :4 เม.ย. 55

การประชุม SYMPOSIUM: NON COMMUNICABLE CONDITIONS AMONG ADOLESCENTS GLOBALLY: IMPLICATIONS FOR THE FUTURE


Post :4 เม.ย. 55

ม.มหิดล สัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้เอกลักษณ์องค์กรมหาวิทยาลัยมหิดล


Post :2 เม.ย. 55

ประชุมสรุปการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนพุทธมณฑลหลังอุทกภัย


Post :2 เม.ย. 55

 

“พระสังฆราช” ทรงมีพระบัญชาโปรดให้ ผู้แทนพระองค์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานเปิด นิทรรศการเฉลิมฉลอง 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ ณ มหาวิทยาลัยมหิดลPost :31 พ.ค. 55

มหาวิทยาลัยมหิดล สัมมนาจัดทำแผนสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการPost :31 พ.ค. 55

ครบรอบ 21 ปี ราชสุดามุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการPost :30 พ.ค. 55

เวทีเสวนาเรื่อง “การสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว”Post :30 พ.ค. 55

Big Cleaning Day ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดลPost :25 พ.ค. 55

ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Esa Unggul University ประเทศอินโดนิเซียPost :25 พ.ค. 55

MU Choir สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลPost :25 พ.ค. 55

งานขอบคุณผู้สนับสนุนและร่วมแสดงความยินดีกับทีม Bart Lab คณะวิศวกรรมศาสตร์Post :24 พ.ค. 55

วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลPost :21 พ.ค. 55

กิจกรรม “ล่องเรือคลองมหาสวัสดิ์ เฉลิมฉลองครบรอบ 152 ปี ขุดคลองมหาสวัสดิ์Post :18 พ.ค. 55

มหาวิทยาลัยมหิดลรับมอบเงินสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ


Post :17 พ.ค. 55

สภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี


Post :16 พ.ค. 55

ม.มหิดลรับรางวัล IP Champion 2012


Post :4 พ.ค. 55

เปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นพิเศษ ครั้งที่ 1


Post :3 พ.ค. 55

บรรยายพิเศษโดย สวทน. เรื่อง “ส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาครัฐไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมแบบเต็มเวลา”


Post :1 พ.ค. 55

 

มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2555Post :28 มิ.ย. 55

เผยผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2554Post :28 มิ.ย. 55

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานอบรม “เครื่องเดินดี” เพื่อแก้ปลายเท้าตกPost :27 มิ.ย. 55

ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับอาวุโสด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
Post :26 มิ.ย. 55

Mahidol University International Week 2012Post :25 มิ.ย. 55

พิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2555Post :22 มิ.ย. 55

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีPost :22 มิ.ย. 55

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 15th Hellenic Symposium on Medicinal Chemistry จากประเทศกรีซPost :19 มิ.ย. 55

ต้อนรับคณะผู้แทนจาก University of Medicine and Pharmacy at
Ho chi Minh, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Post :18 มิ.ย. 55

มหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 17Post :18 มิ.ย. 55

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เยี่ยมชม สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาPost :18 มิ.ย. 55

อธิการบดีต้อนรับเอกอัครราชทูตติมอร์ – เลสเต ประจำประเทศไทยPost :15 มิ.ย. 55

คณะผู้แทนจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ร่วมหารือและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยมหิดลPost :15 มิ.ย. 55

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ “อาคารกิติมาศ” วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาPost :12 มิ.ย. 55

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก ในโอกาสปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555Post :8 มิ.ย. 55

งานแถลงข่าวเปิดศูนย์ปฏิบัติการการสื่อสารทางการแพทย์ (Medical communication Center)Post :7 มิ.ย. 55

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติPost :5 มิ.ย. 55

พิธีฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐมPost :5 มิ.ย. 55

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอมก)Post :1 มิ.ย. 55

รพ.รามาฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ รพ.หัวเฉียวPost :1 มิ.ย. 55

 

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลจากงาน i-CREATe 2012 (International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology)Post :30 ก.ค. 55

การบรรยายเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงกับการพัฒนาองค์กร”Post :26 ก.ค. 55

เภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวการจัดงาน “AEC อาเซียนเปลี่ยนโลก”Post :25 ก.ค. 55

ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Edge Hill UniversityPost :18 ก.ค. 55

โครงการวิจัยไรฝุ่นศิริราชคว้ารางวัลโครงการดีเด่นของชาติPost :13 ก.ค. 55

ทีม Tang Thai นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แชมป์ออกแบบเกมระดับโลกPost :13 ก.ค. 55

ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Universiti Putra MalaysiaPost :12 ก.ค. 55

พิธีลงนามสัญญา “โครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย”Post :11 ก.ค. 55

ต้อนรับคณะผู้แทนจาก University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกาPost :6 ก.ค. 55

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2554Post :6 ก.ค. 55

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) คว้ารางวัลชนะเลิศแชร์ไอเดีย “อยู่อย่างมีคุณภาพ” The PlusPost :6 ก.ค. 55

ลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกPost :2 ก.ค. 55

 

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการจัดตั้งศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายพันธมิตรความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีPost :29 ส.ค. 55

สัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556 - 2559Post :25 ส.ค. 55

“งานสัมมนาทางวิชาการรวมพลคนทำสื่อครั้งที่ 5 รู้ลึก เลือกเป็น เห็นคำตอบ”Post :24 ส.ค. 55

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้Post :23 ส.ค. 55

ม.มหิดลพร้อมพันธมิตร เตรียมพร้อมรับมือหาก “น้ำท่วม”Post :22 ส.ค. 55

พิธีเปิดโครงการ “มหิดลรวมพลคนรักสุขภาพ เทิดพระเกียรติวันแม่” ปี 2555Post :20 ส.ค. 55

บัณฑิตผู้พิการอาเซียนจบปริญญาโทรุ่นแรก หลักสูตรนโยบายคนพิการออนไลน์ครั้งแรกของโลกPost :20 ส.ค. 55

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแสดงนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลาPost :20 ส.ค. 55

นำเสนอผลงานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแต่งตำรา ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยPost :20 ส.ค. 55

พิธีเปิดโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 9 (MU – SUP#9)Post :17 ส.ค. 55

ต้อนรับคณะผู้ดูงานจากสำนักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นPost :15 ส.ค. 55

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารชุดพักอาศัย อาคาร D และอาคารปฏิบัติการเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล (ที่ทำการคณะศิลปศาสตร์)Post :10 ส.ค. 55

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน และประทานรางวัล งาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี ๒๕๕๕Post :9 ส.ค. 55

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวด “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 7Post :8 ส.ค. 55

“THAICOM RoboCamp 2012 by BART Lab” คัดเลือกเยาวชนไทยไปแข่งหุ่นยนต์เยาวชนระดับโลก 2012 ที่ประเทศมาเลเซียPost :7 ส.ค. 55

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก


Post :31 ต.ค. 55

การประชุมคณะดำเนินงานสุขภาพโลกมหิดล (MUGH)Post :26 ต.ค. 55

“การแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อนอัจฉริยะ (Robot@Home) ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2555 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”Post :24 ต.ค. 55

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภูฏานPost :22 ต.ค. 55

นำเสนอผลงานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิจัย ประจำปี 2554Post :17 ต.ค. 55

Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดีPost :16 ต.ค. 55

เปิดค่ายเยาวชน “Power Green Camp” รุ่นที่ 7Post :14 ต.ค. 55

อธิการบดีชูกลยุทธ์ Transformative Education เตรียมพร้อมมหิดลสู่ประชาคมอาเซียน เน้นผลิตบัณฑิต “เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข”Post :12 ต.ค. 55

“พิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยด้านกีฬา ประจำปี 2554”Post :11 ต.ค. 55

“ทิศทางการพัฒนาเด็กและครอบครัว : ก้าวย่างสำคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”Post :3 ต.ค. 55

 

งานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555


Post :29 พ.ย. 55

ม.มหิดล ร่วมกับ ไบโอเนท-เอเชีย วิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะเพื่อใช้ในประเทศและภูมิภาคอาเซียน


Post :29 พ.ย. 55

ม.มหิดลสร้างศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจร และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ตอบโจทย์การเป็นสังคมผู้สูงอายุของไทย


Post :26 พ.ย. 55

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Vietnam National University


Post :23 พ.ย. 55

แถลงข่าวผลการตัดสินรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2555


Post :23 พ.ย. 55

“พิธีเปิด MU Cyber Club @ MLC”


Post :21 พ.ย. 55

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษา ในงานตลาดนัดหลักสูตรครั้งที่ 17 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555


Post :14 พ.ย. 55

พลเรือโท บงสุข สิงห์ณรงค์ เข้าพบอธิการบดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่


Post :13 พ.ย. 55

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยมหิดล


Post :9 พ.ย. 55

ประชุมวิชาการนานาชาตินวัตกรรมการศึกษา ประจำปี 2555


Post :8 พ.ย. 55

 

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2556Post :28 ธ.ค. 55

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2555Post :24 ธ.ค. 55

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี 2555Post :24 ธ.ค. 55

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 4 “จิตตภาวนากับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน”


Post :20 ธ.ค. 55

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2555


Post :6 ธ.ค. 55

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2555


Post :4 ธ.ค. 55

งานแถลงข่าวโครงการ “มหิดลเดินดีเพื่อพ่อหลวง”


Post :4 ธ.ค. 55

 
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.