เผยผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ม.มหิดล ประจำปี 2554

 

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศเชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้มีความสามารถในเชิงวิชาการ มีจริยธรรม และอุทิศตนในด้านต่างๆ เพื่อเข้ารับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2554 จำนวน 6 ท่าน ซึ่งได้เข้ารับรางวัลในงาน “43 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล” 2 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

 

 

 

----------------------------------------------------------------