มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภูฏาน 

วันที่ 19 ตุลาคม 2555 ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ H.E. Lyonpo Zangley Dukpa รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภูฏาน พร้อมคณะ ในโอกาสเจรจาเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระหว่าง University of Medicine Science of Bhutan กับมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

---------------------------------------------------------------