ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Edge Hill University

 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ นาฑีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับ Prof. Mark Schofield, Dean of Teaching and Learning Development, Edge Hill University ณ ห้องประชุม 516 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 

 

---------------------------------------------------------------