ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Esa Unggul University ประเทศอินโดนิเซีย
วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ นาฑีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Ir. Arief Kusuma A P อธิการบดีมหาวิทยาลัย Esa Unggul ประเทศอินโดนีเซียพร้อมคณะ ในโอกาสมาเยี่ยมชมคณะภายภาพบำบัด และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ณ ห้องประชุม 515 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

---------------------------------------------------------------