นิทรรศการ “150 ปี สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า”
 

13 กันยายน 2555 ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานแสดงนิทรรศการ “150 ปี สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” ที่จัดขึ้นโดย ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 (Art Gallery) ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมชมงานแสดงนิทรรศการ

นิทรรศการ “150 ปี สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” จัดแสดงขึ้น เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในโอกาสครบ 150 ปี แห่งวันพระราชสมภพ วันที่ 10 กันยายน 2555 และในโอกาสที่องค์การยูเนสโก ประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ในฐานะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาและบำรุงบ้านเมือง ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาธารณสุข) ทำนุบำรุงและอนุรักษ์วัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้ชาวมหิดล และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้พระราชประวัติอันทรงคุณค่า พระราชกรณียกิจนานัปการ และยังเป็นโอกาสอันดี ที่ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และซึมซับแนวทางดำเนินชีวิตที่ดีงาม เพื่อ “เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข” ต่อไป

สำหรับเนื้อหานิทรรศการ มีทั้งหมด 4 ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 แสดงพระราชประวัติโดยย่อ และภาพเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาธารณสุข) ด้านอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรม อาทิ ทรงเป็นผู้ริเริ่มการทอผ้า

ส่วนที่ 2 แสดงถึงบทบาทในฐานะพระราชชนนีผู้สนับสนุนสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระราชโอรส พระราชธิดา ทุกพระองค์

ส่วนที่ 3 เสนอภาพสถานที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เช่น วังสระปทุม พระตำหนักศรีราชา พระตำหนักสวนหงส์ พระราชวังบางปะอิน พระบรมมหาราชวัง เป็นต้น

ส่วนที่ 4 นำเสนอเกร็ดเรื่องเล่าพร้อมวัตถุจัดแสดงเกี่ยวกับพระราชอัธยาศัยและพระราชจริยาวัตร รวมทั้งพระอัจฉริยภาพล้ำสมัย สำหรับสตรีในยุค

ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ระหว่างวันที่ 10 กันยายน - 1 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 (Art Gallery) ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------