วันมหิดล ประจำปี 2555

 
 

 

วันที่ 24 กันยายน 2555 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พร้อมด้วยพระเจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปศาลาศิริราช 100 ปี พระราชทานโล่และเข็มที่ระลึก แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน ผู้อุปการะคุณ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 86 ราย โดยมี ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, พลเรือเอกสุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 


 

 

ในภาคเช้า ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานจากภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันมหิดล” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี อันเป็น วันคล้ายวันสวรรคต ของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ( 24 กันยายน พ.ศ. 2472) งาน วันมหิดล ได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรก ในวันที่ 24 กันยายน 2494 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์สมเด็จพระราชชนกที่ได้ทรงดำเนินพระจริยวัตรอันงดงาม แก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทยมาตลอด ได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ อีกทั้ง ทรงวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ การสาธารณสุข การพยาบาล ทหารเรือ การประมง และการสังคมสงเคราะห์ ให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศจนทุกวันนี้ ดูวิดีโอวันงาน ที่นี่

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------