ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Queensland University of Technology (QUT) ประเทศออสเตรเลีย
วันที่ 19 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม 515 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ นาฑีสุววรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Queensland University of Technology (QUT) ประเทศออสเตรเลีย นำโดย Prof. Kunle Oloyede, Director, Higher Degrees Research, Faculty of Built Environment and Engineering ในโอกาสเจรจาความร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อหารือข้อตกลงในการส่งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลไปศึกษาระดับปริญญาเอกที่ QUT

 

 

--------------------------------------------------------------