ต้อนรับคณะผู้แทนจาก The University of Hong Kong
วันที่ 18 มกราคม 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ นาฑีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้แทนจาก The University of Hong Kong นำโดย Prof. John Spinks ที่ปรึกษาอาวุโสของรองอธิการบดี ในโอกาสเจรจาปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุม 516 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

--------------------------------------------------------------