งานแถลงข่าวโครงการ “มหิดลเดินดีเพื่อพ่อหลวง”


  

 

วันที่ 3 ธันวาคม 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ สิทธิอำนวย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว “มหิดลเดินดีเพื่อพ่อหลวง” ณ ห้อง R114 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระชนมายุครบ 85 พรรษา 5 ธันวามหาราช มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความร่วมมือจาก 5 หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะกายภาพบำบัด, ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการ “มหิดลเดินดีเพื่อพ่อหลวง” มอบเครื่องกระตุ้นแก้ปลายเท้าตก (เครื่องเดินดี) จำนวน 85 เครื่อง แก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากระบบประสาทในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ พร้อมสาธิตวิธีการใช้งาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

 

 

---------------------------------------------------------------