มหาอุทกภัย มหาวิกฤติ มหาโอกาส ตามรอยพระราชดำริสู่แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

วันที่ 18 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม ศ. นพ. นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล การประชุมสภาครั้งที่ 456 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัย มอบของที่ระลึกแก่
รองศาสตราจารย์. ดร. กัมปนาท ภักดีกุล
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่มาบรรยายหัวข้อ “มหาอุทกภัย มหาวิกฤติ มหาโอกาส ตามรอยพระราชดำริสู่แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยเนื้อหาของบทบรรยายกล่าวถึงที่มาและอนุกรมของมหาอุทกภัยในปี 2554 รวมถึงแนวทางการจัดการและป้องกันน้ำท่วม

 

 

---------------------------------------------------------------