นำเสนอผลงานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแต่งตำรา ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

  

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2554 สาขาการแต่งตำรา เรื่อง “การจัดการชายฝั่ง : การบูรณาการสู่ความยั่งยืน” ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล โดยศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล มอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล

  

ในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทีมแตงไทย (Tang Thai) ประกอบด้วย นายชนกานต์ ชินชัชวาล นายปนาวุธ พวงศิลป์ นาย กฤตินันท์ สิโรดม และนายศิริศักดิ์ นาคะวิวัฒน์ โดยมี ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในฐานะที่เป็นผู้ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันออกแบบเกมระดับโลก Microsoft Imagine Cup 2012 (Game Design : Windows/XNA) ด้วยผลงานเกมอนุรักษ์ป่า Verdant Fantasy ที่ถ่ายทอดในรูปแบบ Casual Game เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา

 

 

----------------------------------------------------------------