บัณฑิตผู้พิการอาเซียนจบปริญญาโทรุ่นแรก หลักสูตรนโยบายคนพิการออนไลน์ครั้งแรกของโลก


 

 

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ สถาบันนโยบายสาธารณะด้านความพิการแห่งอาเซียน (Asean Institute on Disability and Public Policy – IDPP) จะจัดพิธีสำเร็จการศึกษาของมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรนโยบายเพื่อคนพิการหลักสูตรแรกของโลก ที่ใช้การเรียนการสอนทางไกลแบบห้องเรียนเสมือนจริง ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในพิธีดังกล่าว ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน และนายหลุยส์ กัลเลกอส เอกอัครราชฑูต ผู้แทนถาวรของประเทศเอกัวดอร์ประจำสหประชาชาติ มาเป็นผู้ให้โอวาทแก่มหาบัณฑิตและนักศึกษาปริญญาโทรุ่นใหม่ ในหลักสูตรนโยบายระหว่างประเทศเปรียบเทียบด้านความพิการ ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว จากฟิลิปปินส์ กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไนจีเรีย และสหรัฐอเมริกา

การเรียนการสอนทางไกลในหลักสูตรนี้เป็นนวัตกรรมชั้นแนวหน้า ที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะบริการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอเมริกัน (School of International Service, American University) ที่วอชิงตัน ดี.ซี. อันเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้พรมแดนทางภูมิศาสตร์ไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป เนื่องจากคณาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในรายวิชาต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่แห่งใดในโลก ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

 

 

 

---------------------------------------------------------------