งานขอบคุณผู้สนับสนุนและร่วมแสดงความยินดีกับทีม Bart Lab คณะวิศวกรรมศาสตร์วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม R114 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานขอบคุณผู้สนับสนุนทีม Bart Lab ของศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลที่ 2 จากการแข่งขัน RoboCup Japan Open 2012 ซึ่งจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2555 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ในโอกาสนี้คณบดีได้ร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

 

 

---------------------------------------------------------------