คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานอบรม “เครื่องเดินดี” เพื่อแก้ปลายเท้าตก


   

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานอบรม “เครื่องเดินดี” (เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า) เพื่อแก้ปลายเท้าตก สำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาทที่มีอาการเท้าตก ซึ่งเป็นอาการอัมพฤกษ์อย่างหนึ่ง โดยภายในงานมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เซง เลิศมโนรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา นายจิรวัฒน์ จิตประสูติวิทย์ และนายรติกร ชัยวัฒนธรรม นักศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าของผลงานเครื่องเดินดี นำทีมอบรมผู้ป่วยในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------