มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก
ในโอกาสปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

 


 

วันที่ 8 มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และถวายสัตย์ปฏิญาณ ในโอกาสวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2555 โดยมีนักศึกษาใหม่จำนวนทั้งสิ้น 4,772 คน เข้าร่วมในพิธี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จากนั้น ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 โดยเน้นย้ำถึงพระราชปณิธานของพระบรมราชชนกผู้เป็นบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย รวมถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทางด้านการอุดมศึกษาของไทย พร้อมทั้งถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล ความเป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป็น “เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข” โดยมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์จากคณะต่างๆ เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 

 

---------------------------------------------------------------