มหาวิทยาลัยมหิดลรับมอบเงินสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ


วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินสนับสนุนการจัดการประชุมและนิทรรศการนานาชาติ APAIE 2012 จาก นายสิทธิสิน รมยะรูป ผู้จัดการภาคกลาง 2 ธนาคาร
กรุงเทพ ณ ห้องรับรอง VIP อาคารสำนักงานอธิการบดี

---------------------------------------------------------------