ม.มหิดลสร้างศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจร
และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ตอบโจทย์การเป็นสังคมผู้สูงอายุของไทย
 
 

 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม 101 (ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวการจัดสร้าง “ศูนย์พัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจร และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย” ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายจัดตั้งเพื่อเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย บนพื้นที่ 100 ไร่ ณ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

 

 

 

---------------------------------------------------------------