นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) คว้ารางวัลชนะเลิศแชร์ไอเดีย “อยู่อย่างมีคุณภาพ” The Plus

    

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา นางสาวศศกรณ์ เลียวสงวน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงความสามารถแชร์ไอเดียในรายการแข่งขัน “เดอะพลัส” ที่จัดแข่งขันโดยบริษัทฟิลิปส์ประเทศไทย ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 หัวข้อ คือ การยกระดับเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ (Livable Cities) การส่งเสริมผู้บริโภคอยู่อย่างมีคุณภาพ (Healthy Living) และการส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงการบริการทางคุณภาพให้ดีขึ้น (Access Healthcare) ภายใต้วัตถุประสงค์ที่จะช่วยพัฒนาสุขภาพและคุณภาพคนไทยให้ดียิ่งขึ้น

โดยนางสาวศศกรณ์ เลียวสงวน นำเสนอไอเดีย Healthy Living Application จากผลงาน Alert a Life ที่นำเทคโนโลยี Smart Phone Tablet และ Social Network มาช่วยแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานได้ตระหนักถึงสุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง เช่น การแจ้งเตือนพักสายตาจากการทำงาน การเตือนให้ไปพบแพทย์ การคำนวณดัชนีมวลกายเพื่อควบคุมการรับประทานอาหารที่เหมาะสม เป็นต้น โดยผู้ใช้จะได้รับคะแนน และแบ่งปันความสำเร็จจากกิจกรรมประจำวันที่ปฏิบัติตามข้อแนะนำของ Alert a Life ผ่านทาง Social Network ได้

ผลงานนี้สามารถชนะใจคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และรับคะแนนโหวตจากสาธารณชน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Healthy Living จากผู้ส่งไอเดียร่วมประกวดทั้งสิ้น 438 ไอเดียใน 3 หัวข้อ โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกนำไปสานต่อเพื่อสร้างสรรค์ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่คนไทย สามารถติดตามชื่นชมความเคลื่อนไหวกิจกรรมจากไอเดียได้ที่ http://www2.yourhealthandwellbeing.asia/thailand/health-and-wellbeing-in-thailand/

 

 

--------------------------------------------------------------