รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์คณะผู้แทนจาก JICA Survey

 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม 516 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรกิจ นาทีสุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์แก่คณะผู้แทนจาก JICA Survey นำโดย Dr.Eiichi Kawai จาก Asia SEED, non-profit organization ในหัวข้อ “Cross-border higher education in Southeast Asian countries” Under JICA Study Mission วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศในอาเซียนและการหมุนเวียนนักศึกษา (student mobility) ได้แก่ double degree, joint study type of exchange programs

 

 

 

---------------------------------------------------------------