พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2555

 

วันที่ 14 กันยายน 2555 ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตร และของที่ระลึกแก่ข้าราชการ และลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555 จำนวน 352 คน ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูวิดีโองานเกษียณ ที่นี่

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------