พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยมหิดล
 

 

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 ณ พระอุโบสถวัดพระงามวรวิหาร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนบริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------