ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Liverpool John Moores University (LJMU) ประเทศอังกฤษวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม 515 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นายแพทย์ภูวัต จารุกำเนิดกนก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Prof. Nigel Weatherill รองอธิการบดี Liverpool John Moores University (LJMU) ในโอกาสเจรจาความร่วมมือด้านวิจัย

 

 

 

---------------------------------------------------------------