งานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555
 

 

28 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม ณ ลานเป็ดขาว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้มหิดล กับกิจกรรม “การประกวดกระทง” โดยมีผู้แทนส่วนงานต่างๆ ให้ความสนใจและเข้าร่วมการประกวดเป็นจำนวนมาก

ในช่วงบ่าย มีการประกวดขบวนแห่ โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมในขบวนแห่ของสำนักงานอธิการบดี และยังมีขบวนแห่จากส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย สร้างสีสันและความสนุกสนาน เริ่มขบวนจากบริเวณลานองค์พระพุทธมหิดลมงคลวรญาณ จนถึงบริเวณลานเป็ดขาว

ในช่วงค่ำ งานบนเวทีมีการประกวดนางนพมาศ พิธีมอบรางวัลการประกวดกระทง และการประกวดขบวนแห่ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีบุคลากร และนักศึกษามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

 

 

---------------------------------------------------------------