กิจกรรม “ล่องเรือคลองมหาสวัสดิ์ เฉลิมฉลองครบรอบ 152 ปี ขุดคลองมหาสวัสดิ์

วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรม “ล่องเรือคลองมหาสวัสดิ์ เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๕๒ ปี ขุดคลองมหาสวัสดิ์” โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพุทธมณฑล แกนนำชุมชนในท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายการพัฒนาอำเภอพุทธมณฑล จัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ ๑๕๒ ปี ขุดคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจเส้นทาง เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนการป้องกันน้ำท่วมในเขตอำเภอพุทธมณฑล ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับเครือข่ายชุมชนคลองมหาสวัสดิ์

 

 

 

---------------------------------------------------------------