ต้อนรับคณะดูงานจาก University College Sedaya International (UCSI University) ประเทศมาเลเซีย

 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม 515 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรกิจ นาฑีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร. Lee Chai Buan รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษาระดับปริญญาโท และผู้ช่วยศาสตราจารย์ Jeya Devi หัวหน้าโรงเรียนการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ University College Sedaya International (UCSI University) ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสเจรจาความร่วมมือทางด้านดุริยางคศาสตร์, พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ และนฤมิตศิลป์และการออกแบบ

 

 

 

---------------------------------------------------------------