วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมระดับนานาชาติ “The 4th International HR Conference”
 

วันที่ 18 มกราคม 2555 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมระดับนานาชาติ The 4th International HR Conference หัวข้อ “การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยั่งยืน” ภายในงานมีการบรรยายหัวข้อ “Managing People for Sustainability: Experience from Thailand” โดย ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริษัทเครือซีเมนต์ไทย และหัวข้อ “Sustainable Leadership: Honeybee and Locust Approaches” โดย ศาสตราจารย์ Gayle C. Avery โรงเรียนบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการ Macquarie ประเทศออสเตรเลีย และผู้ร่วมก่อตั้ง and Co-founder Institute of Sustainable Leadership นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และองค์กรเพื่อความยั่งยืนโดยนักวิชาการจากนานาประเทศ ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ

 

 

---------------------------------------------------------------