“งานสัมมนาทางวิชาการรวมพลคนทำสื่อครั้งที่ 5 รู้ลึก เลือกเป็น เห็นคำตอบ”
 

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าว “งานสัมมนาทางวิชาการรวมพลคนทำสื่อครั้งที่ 5 รู้ลึก เลือกเป็น เห็นคำตอบ” โดยการจัดงานในปีนี้มุ่งเน้นการพัฒนาในเรื่องของสื่อการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารสมัยใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการศึกษามากที่สุด

ผู้สนใจสามารถร่วมงานสัมมนา ได้ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2555 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็ปไซด์ http://www.eg.mahidol.ac.th/mediaknight5/

รายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

 

 

---------------------------------------------------------------