พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน และประทานรางวัล งาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี ๒๕๕๕

 

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน “มหิดล - วันแม่” ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเป็นปีที่ ๒๗ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี ศาสตราจารย์ รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นำเฝ้ารับเสด็จฯ ในงานมีการสาธิตเพลงกล่อมลูกโดยผู้ชนะการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค, พิธีมอบรางวัลแก่แม่สู้ชีวิต, แม่ ๑๐๐ ปี, แม่ดี – บุคลากรเด่น, แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และบริการตรวจสุขภาพโดยไม่คิดมูลค่า


ประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเป็นปีที่ ๒๕ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของเพลงกล่อมลูกซึ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีลักษณะการดำรงชีวิตของชุมชนและมีคุณค่า สมควรได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู โดยในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจากทั่วประเทศ จำนวน ๗๙ คน ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ซึ่งตัดสินจากการขับร้องสดต่อหน้าคณะกรรมการในรอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้


ภาคเหนือ ชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไป ได้แก่ นายเฉลิมพล สุภา จาก โรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ชนะเลิศประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ น.ส.สร้อยทอง ลุงปาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลาง ชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไป ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ชนะเลิศประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ ด.ญ.ธัญญารัตน์ ฮาดดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม ภาคอีสาน ชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไป ได้แก่ นายพงศพร อุปนิ จังหวัดขอนแก่น ชนะเลิศประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ ด.ญ.วิลาวรรณ เกษหอม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคใต้ ชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไป ได้แก่ นางอมรศรี สามารถ จากจังหวัดชุมพร ชนะเลิศประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ น.ส.จริยา โพธิรัตน์ จากโรงเรียนปากจั่นวิทยา จังหวัดระนอง

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

 

 

 

---------------------------------------------------------------