พิธีลงนามสัญญา “โครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย”วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญา “โครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย” ซึ่งเป็นสัญญาจ้างการก่อสร้างระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และสัญญาจ้างที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้างระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ กลุ่มบริษัทร่วมทำงาน ACSE 110 Consortium ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี ศาสตราจารย์วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศฤทธิ์ จงมั่นคงชีพ ผู้อำนวยการการก่อสร้างโครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานกรรมการบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ดร.ปิยวัตร ชัยเสรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อรุณ ชัยเสรีคอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด ร่วมลงนามในพิธีด้วย

 

 

---------------------------------------------------------------