พิธีเปิดโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 9 (MU – SUP#9)


 

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 9 (MU – SUP#9)” และบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล” ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

 

 

 

---------------------------------------------------------------