มหาวิทยาลัยมหิดลแสดงความยินดีกับนักศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ที่ได้รับรางวัลระดับโลก

 

วันที่ 25 เมษายน 2555 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับนายยงสิทธิ์ ยงกมล นักศึกษาปริญญาโท จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลระดับโลก VSA International Young Soloists Award 2012 พร้อมได้รับเชิญไปแสดงที่ Millennium Stage ใน John F. Kennedy Center กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่ 17 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 

 

---------------------------------------------------------------