พลเรือโท บงสุข สิงห์ณรงค์ เข้าพบอธิการบดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้การต้อนรับพลเรือโทบงสุข สิงห์ณรงค์ ซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ และคณะ ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี ในโอกาสนี้พลเรือโทบงสุข สิงห์ณรงค์ ได้กล่าวแนะนำตนเองและกล่าวถึงภารกิจหลักของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรมยุทธศึกษาทหารเรือกับมหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

---------------------------------------------------------------