พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2556


 
 

 

วันที่ 28 ธันวาคม 2555 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนในชุมชนโดยรอบ ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 50 รูป เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์ อธิการบดีได้กล่าวอวยพรปีใหม่ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

---------------------------------------------------------------