พิธีเปิดอาคารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4

วันที่ 12 มกราคม 2555 ศาสตราจารย์นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร. วริยา ชินวรรโณ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงานการก่อสร้างอาคารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4

จากนั้นอธิการบดี นิมนต์ พระศรีรัตนโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม เปิดแพรคลุมป้ายอาคารและเจิมศิลาฤกษ์ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

 

--------------------------------------------------------------