แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2554
 

วันที่ 27 มกราคม 2555 ศาสตราจารย์นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2554 พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่ผู้ได้รับรางวัล ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส ถ. หลานหลวง กรุงเทพฯ

สำหรับผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้แก่

สาขาการแพทย์

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์แอรอน ที. เบ็ค (Professor Aaron T. Beck) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย และประธานกิตติมศักดิ์ ศูนย์วิจัยจิตพยาธิวิทยาแอรอน ที. เบ็ค

ศาสตราจารย์ นายแพทย์แอรอน ที. เบ็ค เป็นบุคคลแรกที่นำความคิดและพฤติกรรมบำบัด (Cognitive Behavioral Therapy, CBT) มารักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โดยได้พัฒนาวิธีการรักษานี้ตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1960 ขณะเป็นจิตแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ได้ทำการวิจัย พัฒนา และทดสอบประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โดยใช้กระบวนการและเทคนิคของการเรียนรู้มาใช้บำบัดเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนความเชื่อของบุคคลที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งเป็นเหตุทำให้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ช่วยให้บุคคลปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อของตนให้เกิดความคิดที่ถูกต้อง เหมาะสม และสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้น การศึกษาต่อมาพบว่าความคิดและพฤติกรรมบำบัด เป็นวิธีรักษาที่ดีที่สุดในโรคซึมเศร้า เป็นที่แพร่หลายอย่างกว้างขวาง จนศาสตราจารย์นายแพทย์แอรอน ที. เบ็ค ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาด้านความคิดและพฤติกรรมบำบัด ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้มากกว่า 120 ล้านคนต่อปี โดยเฉพาะลดการฆ่าตัวตาย ซึ่งมีมากกว่า 1 ล้านคนต่อปี

2. ดร. เดวิด ที. วอง (Dr. David T. Wong) ศาสตราจารย์สมทบ (Adjunctive Professor) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอินเดียนา รัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร. เดวิด ที. วอง เป็นผู้ค้นพบยา ฟลูอ๊อกซีทีน (Fluoxetine) ซึ่งเป็นยาตัวแรกในกลุ่ม เอส เอส อาร์ ไอ (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitor) โดยเริ่มทำการศึกษาค้นคว้าและวิจัย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 และใช้เวลากว่า 15 ปี ก่อนจะได้รับอนุฐาตจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริการไห้ววางจำหน่ายได้ภายใต้ชื่อ โปรแซค (Prozac) 2 ปีต่อมา ได้รับการยอมรับว่าเป็นยารักษาโรคซึมเศร้าที่มีประสิทธิภาพสูง มีความปลอดภัยมาก ผลข้างเคยงน้อย โดยใช้ยาเพียงวันละหนึ่งครั้ง จึงมีการใช้ยานี้อย่างแพร่หลาย ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซึมเศร้านับร้อยล้านคนทั่วฌลก นอกจากนี้ฟลูอ๊อกซีทีน (Fluoxetine) ยังเป็นต้นแบบของการพัฒนายารักษาโรคซึมเศร้าอีกหลายชนิดต่อมา ทั้งความคิดและพฤติกรรมบำบัด และยาฟลูอ๊อกซิทีน ต่างให้ผลในการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้ดี แต่เมื่อใช้ความคิดพฤติกรรมบำบัด และยาผลูอ๊อกซิทีนร่วมกันพบว่าทำให้ผลการรักษาดียิ่งขึ้น

สาขาสาธารณสุข

1. ดร. รูธ เอฟ. บิชอป (Dr. Ruth F. Bishop) ศาสตราจารย์เกียรติยศ (Professional Fellow) ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น และนักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเด็กเมอด็อค รัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ดร. รูธ เอฟ. บิชอป เป็นบุคคลแรกที่พบว่าโรคท้องร่วงรุนแรงที่เกิดในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศที่มีรายได้ต่ำ และรายได้ปานกลางในแถบทวีปอัฟริกาและเอเชีย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตราว 5 แสนคนต่อปี เกิดจากเชื้อไวรัสโรต้า โดยในปี พ.ศ. 2516 ดร. รูธ เอฟ. บิชอป ได้พิสูจน์โดยนำเซลล์ลำไส้เล็กของเด็กที่ป่วยมาตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนพบเชื้อไวรัส มีลักษณะคล้ายวงล้องรอบๆ ให้ชื่อว่า “ไวรัสโรต้า” นอกจากนี้ ดร. รูธ เอฟ. บิชอป ยังค้นพบว่าทารกแรกเกิดมีภูมิคุ้มกันสามารถต่อต้านเชื้อไวรัสโรต้าได้ เป็นพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโรต้า โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ถือเป็นมาตรฐานที่เด็กๆ ออสเตรเลียทุกคนจะได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโรต้า เป็นที่ยอมรับและใช้กันแพร่หลายทั่วดลกกว่า 60 ประเทศ ช่วยรักษาชีวิตและสุขภาพอนามัยเด็กนับล้านคนทั่วโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

 

---------------------------------------------------------------